Xin làm mây trắng thong dong, quên đi được mất bên dòng thế gian – #LoiPhatDay.info

Thị phi nối tiếp thị phi

Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi

Hận thù oan trái sầu rơi

Nghiệp dày sâu nặng khóc lời thở than.

Thị phi nối tiếp thị phi. Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi. (Ảnh: pinterest.com)

Trùng dương biển nghiệp muôn ngàn

Khi vay khi trả lầm than kiếp người

Trăm năm nước chảy đá mòn

Ngàn năm nhìn lại có còn ta không.

Trùng dương biển nghiệp muôn ngàn. Khi vay khi trả lầm than kiếp người. (Ảnh: pinterest.com)

Xin làm mây trắng thong dong

Quên đi được mất bên dòng thế gian.

Ngạo Thiên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*