Còn sống là còn tất cả Không có gì phải sợ Sư Minh Niệm 2021

Kính thưa Đại chúng,

Dịch bệnh không phân biệt hay ưu ái cho một ai. Cho nên, chúng ta ai rồi cũng sẽ phải chịu những tổn thất, dù ở mức độ khác nhau. Phải trải qua những thăng – trầm, được – mất, những lúc như thế này ta mới ý thức được rằng sức khỏe mới chính là vốn quý nhất của con người. Miễn còn được sức khỏe tốt, còn được tâm hồn lành mạnh, thì ta còn sống. Và trong cuộc chiến này, còn sống chính là thắng lợi.

Chúng con kính mời Đại chúng lắng nghe bài viết Còn sống là còn tất cả trích từ cuốn sách “Không có gì phải sợ” của tác giả Minh Niệm, qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.

Thầy Minh Niệm | Còn sống là còn tất cả | Hồ Tiến Đạt diễn đọc

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*