Chớp mắt trôi qua một kiếp người… – #LoiPhatDay.info

Chớp mắt trôi qua một kiếp người

Bi thương ái lạc gió mây trôi

Đôi tay trắng đến, đi tay trắng

Được mất hơn thua trả lại đời.

Chớp mắt trôi qua một kiếp người. Bi thương ái lạc gió mây trôi. (Ảnh: Pinterest.com)

Khổ sở làm chi những đua tranh

Nhân ái yêu thương giữ để dành

Mai này chuyển kiếp còn cơ hội

Đá nở hoa thơm phước thiện lành.

Mai này chuyển kiếp còn cơ hội. Đá nở hoa thơm phước thiện lành. (Ảnh: Pinterest.com)

Tĩnh lặng mà nghe tiếng trái tim

Cố hương quên mất lạc nẻo tìm

Hình như có tiếng ai đang gọi

Hãy trở về mau kẻo lỡ duyên.

Kim Thoa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*