Chớ tạo gánh nặng lên vai người khác – #LoiPhatDay

Người muốn đua tranh, cứ để họ tranh.
Người muốn tham đắm, cứ để họ tham.
Người muốn hơn thiệt, cứ để họ hơn.

Nhiều khi không phải duyên nhân quả. Mình nói hay chia sẻ đều không được. Thì cũng chẳng cần cưỡng cầu.

Bạn nên để họ phát triển một cách tự nhiên nhất. Theo con đường của họ.

Tất cả dòng sông, đều sẽ chảy về cùng một biển. Chân lý chỉ có một. Họ càng tham đắm, càng mong cầu. Cái giá của họ phải trả sẽ càng nhiều.

Rồi đến ngày, khi họ đã trả giá đủ. Tự khắc sẽ quay đầu.

Bạn chẳng cần buồn phiền hay giận dữ. Việc của bạn là hãy cứ tự sửa mình cho thật tốt. Rồi một ngày họ sẽ phải thắc mắc. Sao cuộc đời của bạn bình an và thanh thản đến vậy!

Bảo đúng sẽ là đúng, bảo sai sẽ là sai. Sai hay đúng là theo suy nghĩ, quan điểm và mong muốn của từng người. Vì vậy, đừng cứ phải chứng minh bạn đúng hoặc bạn không sai, rồi áp đặt người khác theo quan điểm của bạn, nó sẽ khiến bạn rất mệt mỏi vì cứ phải sống trong thất vọng.

Bảo tốt sẽ là tốt, bảo xấu là sẽ xấu. Tốt hay xấu là do cách nhìn, cách nghĩ và lối sống của từng người. Vì vậy, đừng cứ phải quan trọng việc người khác đang tốt hoặc xấu với bạn, rồi nghĩ rằng họ phải thế này thế kia, nó sẽ khiến bạn rất lạc lõng vì phải sống trong đa nghi.

Mỗi người có thân này vốn đã là một gánh nặng, vì thế đừng tạo gánh nặng cho mình bằng cách sống theo ý muốn sắp đặt của người khác.

Bản thân mình cũng đừng kì vọng vào người khác, cũng đừng bắt người khác phải làm theo ý mình, vì mỗi người đều có cách sống riêng, đừng vô tình tạo ra áp lực

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*