Buông đi cho bớt âu sầu, buông đi để biết nhà đâu mà về – #LoiPhatDay.info

Thấy gì những buổi ban trưa

Nắng vàng gay gắt ta đưa giấc mình

Hoa sen sóng sánh làm thinh

Nở ra những đóa hữu tình nên thơ.

Trời còn cho hạt mưa thưa

Cho hoa tắm mát thêm đưa hương nồng

Ai ơi biết được chữ không

Số này bạc mệnh đời này còn chi?

Hoa sen sóng sánh làm thinh. Nở ra những đóa hữu tình nên thơ. (Ảnh: Pinterest)

Đành rằng trời đã định khi

Tuổi này nơi ấy chốn nào biết sang

Đời xem như thể dã tràng

Pháp này không đắc duyên này định sao

Người ơi sống có ích chi?

Để thêm đau khổ nghĩa gì nữa đâu

Buông đi cho bớt âu sầu

Buông đi để biết nhà đâu mà về.

Buông đi cho bớt âu sầu. Buông đi để biết nhà đâu mà về. (Ảnh: Pinterest)

Hạc vàng chờ thoát cõi mê

Nhà mình còn ở chốn kìa biết không

Nhắm mắt mới biết đục trong

Nhắm mắt mới thấy thư hồng bay sang

Thư này sánh với ngàn vàng

Thư này là của nơi ta cần về

Đăm đăm từng nét tái tê

Nhìn sang nơi ấy sớm ngày chờ mong.

Đăm đăm từng nét tái tê. Nhìn sang nơi ấy sớm ngày chờ mong. (Ảnh: Pinterest.com)

Thiên Ân

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*