Sống vội – #LoiPhatDay

July 15, 2019 admin 0

Con người vốn dĩ như vậy…Cứ sống cho thật nhanh thật gấp…Để rồi vô tình lướt qua…Vô tình bỏ sót những điều quan trọng trong […]

Dễ và khó – #LoiPhatDay

July 15, 2019 admin 0

DỄ là biết được Vô thườngKHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,DỄ là độ lượng bản thânKHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm! […]